Mensen

Op onze locatie zijn dagelijks zo’n vijfentwintig mensen werkzaam. Dit zijn cliënten van Driestroom maar ook participanten uit de regio met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt begeleiding geboden vanuit Driestroom en door vakmensen die kennis en ervaring hebben in de wasserijbranche.

Vanuit Driestroom werken WLZ- en WMO-cliënten als assistent-medewerkers in de wasserette. In deze veilige omgeving staat persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers voorop. Elke medewerker heeft zijn eigen niveau en hier wordt de ondersteuning en begeleiding op aangepast.  

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beginnen klein, doen eerst ervaring op en kunnen dan geleidelijk groeien. Ze leren contacten leggen en zijn meer onder de mensen in een reguliere werkomgeving. Er zijn werkplekken gecreëerd op diverse niveaus. Naast De Waspartner zijn er ook mogelijkheden in de waswinkel, in de interne wasserij van Driestroomlocatie Driegasthuizen of in de stomerij. Het werk biedt kansen om stappen te zetten op de participatieladder, met als mogelijk doel uitstroom naar regulier werk. 

Semra Kulaksiz (Kledingreparatie Volmaakt):
"Ik ben blij met deze mooie samenwerking. We zorgen er voor dat u zo lang mogelijk kunt genieten van uw kostbare kleding. Dankzij De Waspartner kan ik ook uw professionele partner zijn voor herstelwerk in de regio."

Gea Arends (Mode met een Missie):
"Vanaf juni zijn we bezig met het maken was de waszakken voor Waspartners, dit geeft me veel zelfvoldoening! Door het vervaardigen van de waszakken zijn we productief bezig, het is mooi om te zien dat ze op woonvormen worden gebruikt! Het is leerzaam en erg leuk om mee bezig te zijn!"